Homepage
Professional Activites
Science & Research
Publications

Publications (since 1999):

 • Application of an artificial neural network to the control of an oxygen converter process / J. FALKUS, P. PIETRZKIEWICZ, W. PIETRZYK, J. KUSIAK // W: Intelligence in a small materials world : selected papers from IPMM-2003 the fourth international conference on Intelligent processing and manufacturing of materials / eds. John A. Meech [et al.]. — Lancaster, Pennsylvania, U. S. A. : DES{\it tech\/} Publications, Inc., 2005. — S. 149–159. — Bibliogr. s. 158–159, Abstr. 
 • Approximation-based technique in application to the optimization of metal forming processes / J. KUSIAK // W: XXIV. Verformungskundliches Kolloquium : Leoben, 18. 02. 2005 : Tagungsband / Bruno Buchmayr. — Leoben : Umformtechnik, 2005. — (Lehrstuhl für Umformtechnik). — S. 167–174. — Bibliogr. s. 174, Abstr.
 • E-learning szansą wzbogacenia oferty edukacyjnej Uczelni — [E-learning – a chance of improvement of University's educational offer] / Ryszard TADEUSIEWICZ, Jan KUSIAK // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2005 nr 138 s. 4–7
 • Filtrowanie danych pomiarowych przy wykorzystaniu metody cząstek dynamicznych — Data filtering (denoising) using dynamic particles method / Łukasz RAUCH, Jan KUSIAK // W: Fizyczne i Matematyczne Modelowanie procesów obróbki plastycznej FiMM 2005 : Warszawa 20–21. 05. 2005 r. / PW. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza PW, 2005. — (Prace Naukowe / Politechnika Warszawska. Seria: Mechanika ; z. 207). — S. 153–158. — Bibliogr. s. 158 
 • Filtrowanie danych pomiarowych przy wykorzystaniu metody cząstek dynamicznych — [Data filtering (denoising) using dynamic particles method] / Łukasz RAUCH, Jan KUSIAK // Przegląd Mechaniczny. — 2005 R. 64 nr 7–8 s. 39–42. — Bibliogr. s. 42 
 • Neural networks based optimization in inverse analysis / A. ŻMUDZKI, J. KUSIAK // W: COST 526 : automatic process optimization in materials technology : first invited conference : 30–31 May 2005, Morschach, Switzerland : proceedings / eds. Dirk Büche, Norbert Hofmann ; ESF European Science Foundation, COST European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research. — [Aargau : University of Applied Sciences Aargau. Institute for Informatics, 2005]. — Opis częśc. wg okł. — S. 236–241. — Bibliogr. s. 241, Abstr.
 • Success factors in vocational training for teachers in Poland / Joanna KISIELEWSKA, Agnieszka CHRZĄSZCZ, Jan KUSIAK // W: EDEN 2005 Annual Conference : lifelong e-learning : bringing e-learning close to lifelong learning and working life: a new period of uptake : proceedings : Helsinki, Finland, 20–23 June, 2005 / eds. András Sz\H{u}cs, Ingeborg B\o. — Helsinki : European Distance and E-Learning Network, 2005. — S. 610–616. — Bibliogr. s. 615–616, Abstr. 
 • Wirtualne laboratorium UniBoss-Moodle — [Virtual laboratory Uniboss-Moodle] / Piotr GAŚ, Marcin NOWAK, Jan KUSIAK // W: ,,Uniwersytet Wirtualny: VU'2005'' [Dokument elektroniczny] : V konferencja : 2–4 czerwca 2005, Warszawa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Politechnika Warszawska. — Warszawa : Ośrodek Kształcenia na Odległość PW, 2005. — 1 dysk optyczny. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 8
 • Współpraca między studentem a wykładowcą w nauczaniu wspomaganym przez Internet — A student and a tutor cooperation in distance learning by the Internet / Agnieszka CHRZĄSZCZ, Piotr GAŚ, Jan KUSIAK, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Akademia on-line / redakcja nauk.: Jerzy Mischke ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. — Łódź : WSHE, 2005. — S. 109–115. — Bibliogr. s. 114–115 
 • e-learning, a new challenge in education of engineers / Jan KUSIAK // ESAFORM Bulletin. — 2004 vol. 4 no. 1 s. 11 
 • Filtering of thermomagnetic data curve using artificial neural network and wavelet analysis / Łukasz RAUCH, Jolanta TALAR, Tomás \v{Z}ák, Jan KUSIAK // W: Artificial Intelligence and Soft Computing – ICAISC 2004 : 7th International Conference : Zakopane, Poland, June 7–11, 2004 : proceedings / eds. Leszek Rutkowski [et al.]. — Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer-Verlag, 2004. — (Lecture Notes in Computer Science) ; (Lecture Notes in Artificial Intelligence ; LNAI 3070). — S. 1093–1098. — Bibliogr. s. 1098, Abstr. 
 • KomPlasTech 2004 : informatyka w technologii metali : materiały XI konferencji : Zakopane 11–14 stycznia 2004 — [KomPlasTech 2004 : informatics in metal technology] / eds. M. PIETRZYK, J. KUSIAK, F. Grosman, A. Piela. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit'', 2004. — 370 s.. — Bibliogr. przy rozdz. 
 • Learners – teachers on-line mutual support / Agnieszka CHRZĄSZCZ, Piotr GAŚ, Jan KUSIAK, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: New challenges and partnerships in an enlarged European Union : open, distance and e-learning in support of modernisation, capacity building and regional development : proceedings of the EDEN 2004 annual conference : Budapest, 16–19 June, 2004 / eds. András Szücs, Ingeborg B\o. — Budapest : European Distance and E-Learning Network, 2004. — S. 522–527. — Bibliogr. s. 527, Abstr. 
 • Metal Forming 2004 : proceedings of the 10th international conference on Metal Forming : Kraków, Poland, September 19–22, 2004. Vol. 2 / eds. Jan KUSIAK, Peter Hartley, Janusz MAJTA, Ian Pillinger, Maciej PIETRZYK ; Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Poland ; University of Birmingham, United Kingdom. — Bad Harzburg : GRIPS media GmbH, 2004. — X s., s. 573–754. — (Steel Grips ; vol. 2 no. 3a suppl.) — Bibliogr. przy rozdz., Index 
 • Metal Forming 2004 : proceedings of the 10th international conference on Metal Forming : Kraków, Poland, September 19–22, 2004. Vol. 1 / eds. Jan KUSIAK, Peter Hartley, Janusz MAJTA, Ian Pillinger, Maciej PIETRZYK ; Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Poland ; University of Birmingham, United Kingdom. — Bad Harzburg : GRIPS media GmbH, 2004. — VIII, 572 s. — (Steel Grips ; vol. 2 no. 3 suppl.) — Bibliogr. przy rozdz., Index 
 • Minimization of anisotropic effect during thin cup free bulging process using the artificial neural networks optimization technique / A. ŻMUDZKI, V. PIDVYSOTSKYY, M. PAĆKO, J. KUSIAK // W: NUMIFORM 2004 [Dokument elektroniczny] : materials processing and design: modeling, simulation and applications : proceedings of the 8th international conference on NUmerical Methods in Industrial FORMing processes : Columbus, Ohio, 13–17 June 2004. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Somnath Ghosh, Jose M. Castro, June K. Lee ; AIP. — [Columbus, Ohio] : AIP, 2004. — 1 dysk optyczny. — (American Institute of Physics Conference Proceedings ; 712). — S. 2126–2131. — Bibliogr. s. 2131, Abstr. — Wymagania systemowe: Acrobat Reader 4.0 ; napęd CD-ROM 
 • Modelling of phase transformation in steels / W. MITKOWSKI, J. KUSIAK, M. PIETRZYK // W: XXIII. Verformungskundliches Kolloquium : Leoben, 12.02.2004 : Tagungsband / [ed.] Bruno Buchmayr ; Institut für Verformungskunde und Hüttenmaschinen. — Leoben : IVH, 2004. — S. 251–260. — Bibliogr. s. 259–260, Abstr. 
 • Modelowanie chłodzenia kręgów taśmy w piecach kołpakowych przy wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji — Modelling of cooling of coiled strips in bell-type annealing furnaces using artificial intelligence methods / Jolanta TALAR, Jan KUSIAK // Informatyka w Technologii Materiałów : kwartalnik AGH. — 2004 t. 4 nr 3 s. 105–113. — Bibliogr. s. 113, Abstr. 
 • Możliwości wykorzystania sieci neuronowych w przemyśle gazowniczym — [The possibilities of the use of neural networks in gas industry] / Krzysztof KOGUT, Jan KUSIAK // W: Marketing w gazownictwie : Zakopane 16–18 czerwiec 2004 / Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Oddział w Krakowie. — Ed. 4. — Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2004. — Opis częśc. wg okł. — S. 68–76. — Bibliogr. s. 76 
 • ,,Notatki w Internecie'' na konferencji Akademia on-line — [``Notes in Internet'' in Academia on-line conference] / Agnieszka CHRZĄSZCZ, Jan KUSIAK // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2004 nr 130/131 s. 8 
 • Od nauczania stacjonarnego do e-learning : doświadczenia w kształceniu nauczycieli — [From stationary teaching to e-learning : experiences in teachers' training] / Agnieszka CHRZĄSZCZ, Piotr GAŚ, Joanna KISIELEWSKA, Jan KUSIAK // W: Informatyczne przygotowanie nauczycieli : Internet w procesie kształcenia / pod red. Barbary Kędzierskiej i Jacka Migdałka. — Kraków : RABID, 2004. — S. 113–119. — Bibliogr. s. 119 
 • Polish experience in the didactical materials creation: the student involved in the learning/teaching process / Oleg Zaikine, Emma Kushtina, Przemysław Rozewski, Bartłomiej Malachowski, Ryszard TADEUSIEWICZ, Jan KUSIAK // W: EUNIS 2004 : IT innovation in a changing world : proceedings of the 10th international conference of European University Information Systems : Bled, Slovenia, June 29–July 2, 2004 / eds. Viljan Mahni\v{c}, Bostjan Vilfan. — Ljubljana : University of Ljubljana. Faculty of Computer and Information Science, 2004. — S. 428–433. — Bibliogr. s. 433, Abstr. 
 • Polish experience in the didactical materials creation: the student involved in the learning/teaching process / Oleg Zaikine [et al.], Ryszard TADEUSIEWICZ, Jan KUSIAK // W: EUNIS 2004 [Dokument elektroniczny] : IT innovation in a changing world : proceedings of the 10th international conference of European University Information Systems : Bled, Slovenia, June 29–July 2, 2004. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Viljan Mahni\v{c}, Bostjan Vilfan. — [Ljubljana : University of Ljubljana. Faculty of Computer and Information Science, 2004]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z pierwszego ekranu. — Bibliogr. s. 6, Abstr. 
 • Prognozowanie czasów chłodzenia kręgów taśmy w piecach kołpakowych dla potrzeb planowania produkcji w walcowni blach na zimno — Prediction of cooling time of coils in bell-type annealing furnaces in order to planning for production in cold rolling mill / Jolanta TALAR, Jan KUSIAK // Hutnik. Wiadomości Hutnicze. — 2004 R. 71 nr 3 s. 129–134. — Bibliogr. s. 134 
 • Proposition of experiment for evaluation of material properties of metal alloys deformed in semi-solid state / A. ŻMUDZKI, J. GAWĄD, M. Papaj, R. Kuziak, J. KUSIAK, M. PIETRZYK // W: ESAFORM 2004 : the 7th Esaform conference on Material forming : Trondheim, Norway, April 28–30, 2004 : proceedings / ed. Sigurd Stören ; Norwegian University of Science and Technology ; SINTEF. — Trondheim : Department of Engineering Design and Materials NUST, 2004. — S. 667-670. — Bibliogr. s. 670, Abstr. 
 • Propozycja eksperymentu do wyznaczania parametrów reologicznych stopów metali odkształcanych w fazie półciekłej — Proposition of experiment for evaluation of material properties of metal alloys deformed in semi-solid state / A. ŻMUDZKI, J. GAWĄD, M. Papaj, R. Kuziak, J. KUSIAK, M. PIETRZYK // W: KomPlasTech 2004 : informatyka w technologii metali : materiały XI konferencji : Zakopane 11–14 stycznia 2004 / eds. M. Pietrzyk [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit'', 2004. — S. 83–90. — Bibliogr. s. 90, Abstr. 
 • Szkolenie nauczycieli i wyrównywanie poziomu wiedzy z fizyki kandydatów na studia techniczne — [Teachers' training and equalization of knowledge of physics for the candidates for technical studies] / Zbigniew KĄKOL, Janusz WOLNY, Jan KUSIAK // Pismo PG : pismo pracowników i studentów Politechniki Gdańskiej. — 2004 R. 12 nr 5 s. 23–25 
 • Validation of the forward-backward extrusion test, designed for evaluation of friction coefficient and flow properties of metal alloys deformed in semi-solid state / Andrzej ŻMUDZKI, Marcin Papaj, Roman Kuziak, Jan KUSIAK, Maciej PIETRZYK // W: Metal Forming 2004 : proceedings of the 10th international conference on Metal Forming : Kraków, Poland, September 19–22, 2004. Vol. 1 / eds. Jan Kusiak [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków ; University of Birmingham, United Kingdom. — Bad Harzburg : GRIPS media GmbH, 2004. — (Steel Grips ; vol. 2 no. 3 suppl.). — S. 541–545. — Bibliogr. s. 545 
 • Virtual versus classical learning and teaching : conflict or mutual strengthening? / Ryszard TADEUSIEWICZ, Jan KUSIAK // W: New horizon in Web-based learning : proceedings of the third International Conference on Web-based Learning (ICWL 2004) : Beijing 8–11 August 2004 / eds. Ronnie Cheung, Rynson Lau, Qing Li. — New Yersey [etc.] : World Scientific, 2004. — S. 171–179. — Bibliogr. s. 179 
 • Współpraca między studentem a wykładowcą w nauczaniu wspomaganym przez Internet — [Learner's - Teacher's cooperation during Internet supported learning process] / Agnieszka CHRZĄSZCZ, Piotr GAŚ, Jan KUSIAK, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Akademia on-line [Dokument elektroniczny] : I międzynarodowa konferencja : 13–15 maja 2004 r., Bronisławowo nad Zalewem Sulejowskim. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Polski Uniwersytet Wirtualny. — [S. l. : PUW, 2004]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–9. — Wymagania systemowe: Windows ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 7–8, Abstr. 
 • Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do sterowania zawiesinowym przetopem koncentratów miedzi — Application of artificial neural networks for copper flash smelting process control / J. TALAR, P. JAROSZ, T. KONDEK, J. KUSIAK, J. Staszak // W: KomPlasTech 2004 : informatyka w technologii metali : materiały XI konferencji : Zakopane 11–14 stycznia 2004 / eds. M. Pietrzyk [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit'', 2004. — S. 291–300. — Bibliogr. s. 299–300, Abstr. 
 • Artificial neural network predictive system for oxygen steelmaking converter / Jan FALKUS, Piotr PIETRZKIEWICZ, Wojciech Pietrzyk, Jan KUSIAK // W: Neural networks and soft computing : proceedings of the sixth international conference on Neural networks and soft computing : Zakopane, Poland, June 11–15, 2002 / eds. Leszek Rutkowski, Janusz Kacprzyk . — Heidelberg ; New York : Physica-Verlag, 2003. — (Advances in Soft Computing). — S. 825–830. — Bibliogr s. 830, Abstr. 
 • Artificial neural networks – application in metal forming / Jan KUSIAK // W: Tagungsband zum XXII. Verformungskundlichen Kolloquium : Februar 2003 / VKH – Institut für Verformungskunde und Hüttenmaschinen. — [Leoben : VKH, cop. 2003]. — S. 52–60. — Bibliogr. s. 59–60, Abstr. 
 • Baza danych do budowy modelu matematycznego procesu konwertorowego z zastosowaniem sieci neuronowych — Database requirements for mathematical modelling of BOS process using the artificial neural network / J. FALKUS, J. KUSIAK, W. MITKOWSKI, P. PIETRZKIEWICZ, W. PIETRZYK // W: KomPlasTech 2003 : informatyka w technologii metali : materiały X [dziesiątej] konferencji : Wisła–Jawornik 12–15 stycznia 2003 / eds. F. Grosman [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit'', 2003. — S. 47–52. — Bibliogr. s. 52, Abstr. 
 • e-Edukacja – moda czy przyszłość? — e-learning – temporary trends or future reality? / Jan KUSIAK // W: Fizyczne i Matematyczne Modelowanie procesów obróbki plastycznej FiMM 2003 : Warszawa 16–17. 10. 2003 r. / PW. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza PW, 2003. — (Prace Naukowe / Politechnika Warszawska. Seria: Mechanika ; z. 201). — S. 109–114. — Bibliogr. s. 114, Streszcz., Abstr. 
 • Edukacja na odległość jako element przygotowania nauczycieli wobec wymagań społeczeństwa informacyjnego – doświadczenia kursu pilotażowego — [Distance education as an element of teachers' preparation to the challenges of the information society – experience from the pilot course] / Anna DĘBSKA, Piotr GAŚ, Jan KUSIAK // W: Informatyczne przygotowanie nauczycieli : kształcenie zdalne – uwarunkowania, bariery, prognozy / pod red. Jacka Migdałka i Barbary Kędzierskiej. — Kraków : Rabid, 2003. — S. 185–191 
 • Filtrowanie danych pomiarowych przy wykorzystaniu analizy falkowej i sztucznych sieci neuronowych — Filtering of the experimental data using the wavelet analysis and the artifacial neural networks / Jolanta TALAR, Łukasz RAUCH, Jan KUSIAK // Informatyka w Technologii Materiałów : kwartalnik AGH. — 2003 t. 3 nr 3–4 s. 180–188. — Bibliogr. s. 187, Abstr. 
 • Informatyka w technologii metali : praca zbiorowa — [Computer science in metals technology] / pod red. Antoniego Pieli, Franciszka Grosmana, Jana KUSIAKA, Macieja PIETRZYKA. — Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2003. — 481, [1] s. — (Monografia / Politechnika Śląska ; vol. 53). — Bibliogr. przy rozdz. — Monografię przygotowano z okazji 10 konferencji KomPlasTech-Informatyka w technologii metali. — Opis częśc. wg okł. 
 • KomPlasTech 2003 : informatyka w technologii metali : materiały X [dziesiątej] konferencji : Wisła–Jawornik 12–15 stycznia 2003 — [KomPlasTech 2003 : informatics in metal technology] / eds. F. Grosman, A. Piela, J. KUSIAK, M. PIETRZYK. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit'', 2003. — 293 s. — Bibliogr. przy rozdz. 
 • Localization of digital content in open distance learning / Anna DĘBSKA, Agnieszka CHRZĄSZCZ, Jan KUSIAK // W: The quality dialogue : integrating quality cultures in flexible, distance and elearning : proceedings of the 2003 EDEN Annual Conference : Rhodes, Greece 15–18 June, 2003 / eds. András Szücs, Erwin Wagner, Costas Tsolakidis ; EDEN. — Budapest : European Distance Education Network, 2003. — S. 607–610 
 • Modeling of forging of gear-wheel using reversibly rotating die / V. PIDVYSOTSKYY, R. SZYNDLER, J. KUSIAK, M. PIETRZYK // W: ESAFORM : proceedings of the 6th [sixth] international ESAFORM conference on Material forming : Salerno, Italy April 28–30, 2003 / ed. V. Brucato ; Universit\`{a} di Salerno. Dipartimento di Ingegneria Chimica ed Alimentare. Dipartimento di Ingegneria Meccanica. — Palermo : Nuova Ipsa Editore, 2003. — Opis część. wg okł. — S. 943–946. — Bibliogr. s. 946, Abstr. 
 • Optimization methods used for identification of rheological model for brass / J. GAWĄD, J. KUSIAK, M. PIETRZYK, S. Di Rosa, G. Nicol // W: ESAFORM : proceedings of the 6th [sixth] international ESAFORM conference on Material forming : Salerno, Italy April 28–30, 2003 / ed. V. Brucato ; Universit\`{a} di Salerno. Dipartimento di Ingegneria Chimica ed Alimentare. Dipartimento di Ingegneria Meccanica. — Palermo : Nuova Ipsa Editore, 2003. — Opis część. wg okł. — S. 359–362. — Bibliogr. s. 362, Abstr. 
 • Optimum die shape design for evaluation of material properties / A. ŻMUDZKI, M. Papaj, R. Kuziak, J. KUSIAK, M. PIETRZYK // W: ESAFORM : proceedings of the 6th [sixth] international ESAFORM conference on Material forming : Salerno, Italy April 28–30, 2003 / ed. V. Brucato ; Universit\`{a} di Salerno. Dipartimento di Ingegneria Chimica ed Alimentare. Dipartimento di Ingegneria Meccanica. — Palermo : Nuova Ipsa Editore, 2003. — Opis część. wg okł. — S. 139–142. — Bibliogr. s. 142, Abstr. 
 • Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do przewidywania czasów chłodzenia kręgów blach w piecach kołpakowych — Application of artificial intelligence methods to prediction of cooling time of coils of sheets in bell-type annealing furnaces / J. TALAR, J. KUSIAK // W: KomPlasTech 2003 : informatyka w technologii metali : materiały X [dziesiątej] konferencji : Wisła–Jawornik 12–15 stycznia 2003 / eds. F. Grosman [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit'', 2003. — S. 33–40. — Bibliogr. s. 40, Abstr. 
 • Application of the artificial neural network to prediction of cooling time of coils of cold rolled sheets / J. TALAR, J. KUSIAK // W: AI-METH 2002 : Methods of Artificial Intelligence : [13–15 November, Gliwice, Poland : proceedings] / eds. T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski ; Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design ; Polish Association for Computational Mechanics. — Gliwice : SUT DSMCM DFMD, 2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 421–424. — Bibliogr. s. 424, Abstr. 
 • Artificial neural networks – application in metal forming / Jan KUSIAK // W: Metallurgy on the turn of the 20th [twentieth] century / ed. K. Świątkowski ; Committee of Metallurgy of the Polish Academy of Sciences. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,AKAPIT'', 2002. — S. 369–390. — Bibliogr. s. 389–390 
 • eContent – program Unii Europejskiej — [eContent – European Union programme] / Jan KUSIAK, Anna DĘBSKA // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2002 nr 109 s. 9 
 • Forge 3 – przewidywanie mikrostruktury i własności wyrobów — Forge 3 – prediction of microstructure and properties of products / W. WAJDA, J. KUSIAK, W. MADEJ // W: KomPlasTech 2002 : zastosowanie komputerów w zakładach przetwórstwa metali : materiały 9. [dziewiątej] konferencji : Szczawnica 13–16 stycznia 2002 / eds. Maciej Pietrzyk, Jan Kusiak, Franciszek Grosman, Antoni Piela. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit'', 2002. — Na okł. także tyt.: Informatyka w technologii metali. — S. 87–94. — Bibliogr. s. 94, Abstr. 
 • KomPlasTech 2002 : zastosowanie komputerów w zakładach przetwórstwa metali : materiały 9. [dziewiątej] konferencji : Szczawnica 13–16 stycznia 2002 — [KomPlasTech 2002 : computer aided engineering in metal forming industry : proceedings 9 [ninth] conference] / eds. Maciej PIETRZYK, Jan KUSIAK, Franciszek Grosman, Antoni Piela. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit'', 2002. — 334, [2] s. — Bibliogr. przy rozdz. — Na okł. także tyt.: Informatyka w technologii metali 
 • Metal Forming 2002 : proceedings of the 9th [ninth] international conference on Metal Forming : Birmingham, UK [United Kingdom], 9–11 September 2002 / eds. I. Pillinger, P. Hartley, J. KUSIAK, J. MAJTA ; The University of Birmingham ; Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków. — Amsterdam [etc.] : Elsevier Science, 2002. — XVIII, 875 s. — (Journal of Materials Processing Technology ; vols. 125–126). — Bibliogr. przy rozdz., Index 
 • Modelling of microstructure and mechanical properties of steel using the artificial neural network / Jan KUSIAK, Roman Kuziak // Journal of Materials Processing Technology. — 2002 vol. 127 iss. 1 s. 115–121. — Bibliogr. s. 121, Abstr. 
 • Statyczny model konwertora tlenowego oparty o sztuczną sieć neuronową — Static model of oxygen converter process based on the artificial neural network / Jan FALKUS, Piotr PIETRZKIEWICZ, Wojciech PIETRZYK, Jan KUSIAK // Informatyka w Technologii Materiałów : kwartalnik AGH. — 2002 t. 2 nr 2–3 s. 55–64. — Bibliogr. s. 64, Abstr. 
 • An expert system for selection of material and production technology in cold-rolling mill / J. TALAR, J. KUSIAK // W: AI-MECH 2001 : methods of Artificial Intelligence in Mechanics and mechanical engineering : [14–16 November 2001, Gliwice, Poland : proceedings] / eds. T. Burczyński, W. Cholewa ; Polish Association for Computational Mechanics ; Polish Academy of Sciences. Informatics Committee. Mechanics Committee. Mechanical Engineering Committee ; Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machine Design. — Gliwice : [s. n.], 2001. — Opis częśc. wg okł. — S. 275–278. — Bibliogr. s. 277–278, Abstr. 
 • Filtrowanie danych pomiarowych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych — Filtering of the experimental data using the artificial neural network approach / J. KUSIAK, M. PIETRZYK, J. Gawąd, S. M. Roberts, W. WAJDA // W: KomPlasTech 2001 : informatyka w technologii metali : materiały VIII [ósmej] konferencji Korbielów 14–17 stycznia 2001 / ed. Franciszek Grosman, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit'', 2001. — S. 65–70. — Bibliogr. s. 70, Abstr. 
 • KomPlasTech 2001 : informatyka w technologii metali : materiały VIII [ósmej] konferencji — [KomPlasTech 2001 : informatics in metal technology] / eds. Franciszek Grosman, Antoni Piela, Jan KUSIAK, Maciej PIETRZYK. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit'', 2001. — 191 s. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks 
 • Ocena błędu wynikającego z zastosowania rozwiązania 2D do symulacji próby kanalikowej — Evaluation of the error caused by simplified 2D simulation of the plane strain compression test / W. WAJDA, J. KUSIAK, M. PIETRZYK // W: KomPlasTech 2001 : informatyka w technologii metali : materiały VIII [ósmej] konferencji Korbielów 14–17 stycznia 2001 / ed. Franciszek Grosman, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit'', 2001. — S. 93–100. — Bibliogr. s. 100, Abstr. 
 • Problem organizacji i struktury zbiorów danych niezbędnych do sterowania procesami zarządzania produkcją w walcowni zimnej blach — [Problem of organization and structure of data sets necessary to control the management process of production in cold rolling mill] / Jolanta TALAR, Jan KUSIAK // W: ,,Automatyzacja i informatyzacja w hutnictwie – doświadczenia, problemy i kierunki rozwoju'' : XXI koneferencja naukowo-techniczna Huty Katowice : Rogoźnik, Polska, 24–26 październik 2001 / Huta Katowice SA, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. O/Dąbrowa Górnicza, HK Zakład Automatyzacji Sp. z o. o.. — [S. l. : KSK Kompleksowe Systemy Komputerowe, 2001]. — Dodatkowo na okł.: Konferencja odbywa się w roku jubileuszu 25 lecia Huty Katowice. — S. 1–7. — Bibliogr. s. 7 
 • The 3D analysis of forging by drawing out / M. Tkocz, J. KUSIAK // W: Proceedings of the 4th international ESAFORM conference on Material forming : Liége, Belgium April 23–25, 2001. Vol. 2 / ed. A. M. Habraken ; University of Liége Département MSM. — S. 569–572. — Bibliogr. s. 572, Abstr. 
 • The application of artificial intelligence to the constitutive and microstructural behaviour of nickel-base superalloys / S. M. Roberts, J. KUSIAK // W: Proceedings of the 4th international ESAFORM conference on Material forming : Liége, Belgium April 23–25, 2001. Vol. 2 / ed. A. M. Habraken ; University of Liége Département MSM. — S. 441–444. — Bibliogr. s. 444, Abstr. 
 • Zastosowanie sztucznej sieci neuronowej do oceny wpływu pierwiastków domieszkowych na własności mechaniczne wyrobów stalowych — Application of artificial neural network to an assessment of influence of residual microalloying elements on mechanical properties of steel products / Roman Kuziak, Władysław Zalecki, Jan KUSIAK // Informatyka w Technologii Materiałów : kwartalnik AGH. — 2001 t. 1 nr 1 s. 44–51. — Bibliogr. s. 51, 
 • Analiza kształtu oraz odchyłek grubości ścianki na obwodzie rury podczas procesu swobodnego ciągnienia — Analysis of tube shape and radial wall thickness variations during a sinking process / M. Knapiński, J. KUSIAK // W: Zastosowanie komputerów w zakładach przetwórstwa metali : materiały 7. [siódmej] konferencji KomPlastTech '2000 : Krynica–Czarny Potok 16–19 stycznia 2000 / eds. Jan Kusiak [et al.]. — Kraków : ,,Akapit'', 2000. — S. 163–170. — Bibliogr. s. 170. — Abstr. 
 • Education of engineers in the area of metallurgy at University of Mining and Metallurgy in Kraków / Józef DAŃKO, Jan KUSIAK, Maria RICHERT // W: Third European Mining and Metallurgy Academies Rectors' conference : Cracow, Poland 30. 11. 2000–02. 12. 2000 on ``Problems of education and scientific research in the mining and metallurgy areas, in the light of challenges of the 21st century''. — [Cracow : University of Mining and Metallurgy, 2000]. — K. [1–6] 
 • Metal Forming 2000 : proceedings of the 8th [eight] international conference : Kraków 3–7 September 2000 / eds. Maciej PIETRZYK, Jan KUSIAK, Janusz MAJTA, Peter Hartley [et al.]. — Rotterdam : A. A. Balkema, 2000. — XV, 764 s. — Bibliogr. przy rozdz., Index 
 • Zagadnienie optymalizacji doboru materiału i procesu wytwarzania w hutnictwie — Optimisation problem of material and manufacturing process selection in steel industry / J. TALAR, J. KUSIAK // W: Zastosowanie komputerów w zakładach przetwórstwa metali : materiały 7. [siódmej] konferencji KomPlastTech '2000 : Krynica–Czarny Potok 16–19 stycznia 2000 / eds. Jan Kusiak [et al.]. — Kraków : ,,Akapit'', 2000. — S. 41–48. — Bibliogr. s. 47–48. — Abstr. 
 • Zastosowanie komputerów w zakładach przetwórstwa metali : materiały 7 [siódmej] konferencji KomPlasTech 2000 : Krynica–Czarny Potok 16–19 stycznia 2000 — [Computer aided engineering in metal forming industry : proceedings 7 [seventh] conference KomPlasTech 2000] / eds. Jan KUSIAK, Maciej PIETRZYK, Franciszek Grosman, Antoni Piela. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit'', 2000. — 278 s. — Bibliogr. przy rozdz. 
 • Application of the finite element method to the interpretation of results of ring compression test / Danuta SZYNDLER, Janusz MAJTA, Jan KUSIAK // W: Forming 99 : sborník referátú z mezinárodní v\v{e}decké konference : 15.–17.9.1999 Zlaté Hory / Katedra Tvá\v{r}ení Materiálu VSB–Tschnická Univerzita Ostrava ; Politechnika Śląska Katowice. Katedra Mechaniki i Technologii Przeróbki Plastycznej. — Ostrava : VSB–Tecnická Univerzita, 1999. — S. 202–207. — Bibliogr. s. 207. — Abstr. 
 • Artificial intelligence approach to the modeling of rolling loads in technology design for cold rolling processes / J. KUSIAK, J. G. Lenard, K. DUDEK // W: IPMM'99 : proceedings of the Second international conference on Intelligent processing and manufacturing of materials, Honolulu July 10–15, 1999 / ed. John A. Meech [et al.]. — [S.l. : s. n.], 1999. — 2 vol. — S. 543–547. — Bibliogr. s. 547, Abstr. 
 • Artificial intelligence approach to the internal variable-based rheological model for steels / J. KUSIAK, M. PIETRZYK // W: IPMM'99 : proceedings of the Second international conference on Intelligent processing and manufacturing of materials, Honolulu July 10–15, 1999 / ed. John A. Meech [et al.]. — [S.l. : s. n.], 1999. — 2 vol. — S. 773–778. — Bibliogr. s. 778, Abstr. 
 • Finite-element modeling of forging of nickel based superalloys / Jan KUSIAK, Roman Kuziak, Wojciech WAJDA, Bernard KOWALSKI // W: 41st Mechanical working and steel processing conference : proceedings : Baltimore, MD October 24–27, 1999. Vol. 37 / Iron & Steel Society. — Warrendale : ISS, 1999. — S. 683–688. — Bibliogr. s. 687–688 
 • Inverse analysis applied to the evaluation of friction parameter in metal forming / J. KUSIAK, D. SZYNDLER // W: Modelling of metal rolling processes 3 : 13–15 December 1999 London, UK : conference papers / ed. : JH Beynon [et al.]. — London : IOM Communications, 1999. — S. 143–148. — Bibliogr. s. 148. — Abstr. 
 • Komputerowa symulacja procesu kucia nadstopów na bazie niklu — Computer simulation of forging of nickel-based super-alloys / Jan KUSIAK, Bernard KOWALSKI, Wojciech WAJDA, Maciej PIETRZYK, Roman Kuziak // W: Metal Forming'99 : krajowa konferencja : 20–22 września 1999 Częstochowa–Kokotek / pod red. Moniki Gierzyńskiej-Dolnej. — Częstochowa : Wydawnictwo PCz., 1999. — (Konferencje / Politechnika Częstochowska ; 32). — S. 71–78. — Bibliogr. s. 78 
 • NeuroMet'99 : zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w symulacji i sterowaniu procesami metalurgicznymi : materiały 3. [trzeciego] seminarium. Kraków, 22 kwietnia 1999 r. — [Proceedings III Seminar NeuroMet'99 : Artificial Neural Networks in Simulation and Control of Metallurgical Processes] / ed. Jan KUSIAK ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Metalurgii i Inzynierii Materiałowej. Zakład Komputerowego Modelowania Procesów Metalurgicznych ; Sekcja Teorii Procesów Plastycznej Przeróbki Metali Komitetu Metalurgii PAN [Polskiej Akademii Nauk]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit'', 1999. — 76 s.. — Bibliogr. przy rozdz. 
 • Problemy odwrotne w plastycznej przeróbce metali – podstawy matematyczne — Inverse problems in metal forming – mathematical basis / D. SZYNDLER, B. GŁUT, J. KUSIAK // W: KomPlasTech'99 : zastosowanie komputerów w zakładach przetwórstwa metali : materiały VI [szóstej] konferencji : Szczyrk 17–20 stycznia 1999 / ed. Antoni Piela [et al.]. — Kraków : ,,Akapit'', [1999]. — S. 125–132. — Bibliogr. s. 132. — Abstr. 
 • System ekspertowy w planowaniu produkcji rur zgrzewanych — Expert system for tubes production scheduling / J. TALAR, M. Macioł, J. KUSIAK // W: KomPlasTech'99 : zastosowanie komputerów w zakładach przetwórstwa metali : materiały VI [szóstej] konferencji : Szczyrk 17–20 stycznia 1999 / ed. Antoni Piela [et al.]. — Kraków : ,,Akapit'', [1999]. — S. 197–203. — Bibliogr. s. 203. — Abstr. 
 • Zastosowanie komputerów w zakładach przetwórstwa metali : materiały VI [szóstej] konferencji KomPlasTech'99, Szczyrk 17–20 stycznia 1999 — [Proceedings VI [sixth] conference KomPlastTech'99 : computer aided engineering in metal forming industry] / ed. Antoni Piela, Franciszek Grosman, Maciej PIETRZYK, Jan KUSIAK. — Kraków : Wydawnictwo ,,Akapit'', 1999. — [8], 229 s.. — Bibliogr. przy rozdz., Abstr. 
 • Zastosowanie sztucznej sieci neuronowej do przewidywania własności mechanicznych blach grubych walcowanych na gorąco — Prediction of mechanical properties of hot rolled plates using the artificial neural network / R. Sowa, J. KUSIAK, Z. Urbanowicz, A. Grzybowski // W: KomPlasTech'99 : zastosowanie komputerów w zakładach przetwórstwa metali : materiały VI [szóstej] konferencji : Szczyrk 17–20 stycznia 1999 / ed. Antoni Piela [et al.]. — Kraków : ,,Akapit'', [1999]. — S. 117–123. — Bibliogr. s. 123. — Abstr. 
 • Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do badania wpływu składu chemicznego i parametrów obróbki cieplno-plastycznej na mikrostrukturę i własności mechaniczne wyrobów stalowych — The ann modelling of the influence of chemical composition and thermomechanical processing on the microstructure and mechanical properties of steel products / Jan KUSIAK, Roman Kuziak, Władysław Zalecki // W: NeuroMet'99 : zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w symulacji i sterowaniu procesami metalurgicznymi : materiały 3. [trzeciego] seminarium : Kraków, 22 kwietnia 1999 r. / ed. Jan Kusiak ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. Zakład Komputerowego Modelowania Procesów Metalurgicznych ; Sekcja Teorii Procesów Plastycznej Przeróbki Metali Komitetu Metalurgii PAN [Polskiej Akademii Nauk]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit'', 1999. — S. 57—69. — Bibliogr. s. 69. — Abstr. 
 • Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do przewidywania mikrostruktury i własności mechanicznych metali po plastycznej przeróbce na gorąco — Application of artificial neural networks to prediction of microstructure and mechanical properties of steel after hot forming / Wojciech Wajda, Jan KUSIAK // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology. — 1999 vol. 25 no. 3/4 s. 223–230. — Bibliogr. s. 230. — Summ., Streszcz.