Strona główna
Działalność naukowo-organizacyjna
Działalność naukowo-badawcza
Publikacje naukowe

Podręczniki, skrypty, rozdziały w książkach:

 • Kusiak, A. Danielewska-Tułecka, P. Oprocha, „Optymalizacja. Wybrane metody z przykładami zastosowań". Redaktor naukowy J. Kusiak, PWN Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 2009.

 • M. Kopernik, A. Stanisławczyk, J. Kusiak, M. Pietrzyk, Identification of material models in hard system of nanocoatings using metamodel, IFIP International Federation for Information Processing,  Series: Computer Science, eds., A. Korytowski, K. Malanowski, W. Mitkowski, M. Szymkat, Springer, 2009, 351-363.

 • Danielewska-Tułecka A., Kusiak J., Wirtualna przestrzeń e-nauczania. Rozdział w: "Wybrane zagadnienia e-edukacji" pod red. L. Rudaka, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2009, 206-214.

 • Andrelczyk K., Rauch Ł., Kusiak J., Personalizacja kursów e-nauczaniu w oparciu o algorytmy agentowe. Rozdział w: "Wybrane zagadnienia e-edukacji" pod red. L. Rudaka, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2009, 141-155.

 • Rauch Ł., Kusiak J., Image Filtering Using the Dynamic Particles Method. Rozdział w: Modelling Dynamics in Processes and Systems, SCI 180, eds. W. Mitkowski, J. Kasprzyk,  Springer, Springer Berlin/Heidelberg, 2009, 153-163.

 • Kusiak J., Wprowadzenie. Rozdział w „Wprowadzenie do e-learningu", Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2008, 7-8.

 • Kusiak J., Górka D., Chrząszcz A., Grodecka K., Jak w czterech krokach zbudować kurs na uczelnianej Platformie e-Learningowej. Rozdział w „Wprowadzenie do e-learningu", Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2008, 16-20.

 • Talar J., Jarosz P., Kusiak J., Staszak J.,  Artificial intelligence based modelling of the direct copper flash smelting process. Rozdział w: Research in Polish metallurgy at the beginning of XXI century, ed. K. Świątkowski, co-eds. M. Blicharski, K. Fitzner, W. Kapturkiewicz, M. Pietrzyk, J. Kazior, Committee of Metallurgy of the Polish Academy of Sciences, Akapit, Kraków, 2006, 81-101.

 • Rauch Ł, Nowak M., Paćko M., Węglarczyk S., Kusiak J., Wirtualne laboratorium dydaktyczne procesów obróbki skrawaniem. Rozdział w: Polska metalurgia w latach 2002 - 2006, red. K. Świątkowski, Komitet Metalurgii PAN, Akapit, Kraków, 2006, 631-636.

 • Talar J., Kondek T., Jarosz P., Kusiak J., Staszak J., Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do modelowania procesu otrzymywania miedzi. Rozdział w: "Obrabiarki - modelowanie i symulacja", red. J. Jędrzejewski  M. Pietrzyk, Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT,  2005, 166-173.

 • Chrząszcz A., Gaś P., Kisielewska J., Kusiak J., Tadeusiewicz R., Współpraca między studentem a wykładowcą w nauczaniu wspomaganym przez Internet. Rozdział w: Akademia on-line, red. J. Mischke. Wyd. WSHE, Łódź, 2005, 109-115

 • Pietrzyk M., Kusiak J., Numeryczne modelowanie w metalurgii i inżynierii materiałowej.  Rozdział w: Prace Komisji Nauk Technicznych. T. 1  pod red. Ryszarda Tadeusiewicza ; Polska Akademia Umiejętności, Kraków, 2005, 137-144

 • Falkus J., Pietrzkiewicz P., Pietrzyk W., Kusiak J., Application of an artificial neural network to the control of an oxygen converter process. Rozdział w: "Intelligence in a small materials world", eds. John A. Meech et al., Lancaster, Publications, Inc Pennsylvania, U.S.A., 2005, 149-159.
 • Chrząszcz A., Gaś P., Kisielewska J., Kusiak J., Od nauczania stacjonarnego do e-learningu : doświadczenia w kształceniu nauczycieli. Rozdział w: Informatyczne przygotowanie nauczycieli: Internet w procesie kształcenia, pod red. B. Kędzierskiej i J. Migdałka, RABID, Kraków, 2004, 113-119
 • Falkus J., Pietrzkiewicz P., Pietrzyk W., Kusiak J.: Artificial Neural Networks Predictive System for Oxygen Steelmaking Converter. Rozdział w: Advances in Soft Computing, Eds. L. Rutkowski, J. Kasprzyk, Springer-Verlag, Heilderberg New York, 2003, pp. 825-830
 • Dębska A., Gaś P., Kusiak J., Edukacja na odległość jako element przygotowania nauczycieli wobec wymagań społeczeństwa informacyjnego - doświadczenia kursu pilotażowego. Rozdział w: Informatyczne przygotowanie nauczycieli: kształcenie zdalne - uwarunkowania, bariery, prognozy, red. J. Migdałek, B. Kędzierska, Rabid, Kraków, 2003, 85-191
 • Kusiak J., Artificial neural networks - application in metal forming. Rozdział w: Metallurgy on the turn of the 20th century, ed. K. Świątkowski, Committee of Metallurgy of the Polish Academy of Sciences. Akapit, Kraków, 2002, 369-390.Chrząszcz A., Gaś P., Kusiak J., Tadeusiewicz R.: Współpraca między studentem a wykładowcą w nauczaniu wspomaganym przez Internet, w „Akademia on-line”, red. J. Mischke, WSHE Łódź, 2005,109–115. 
 • Chrząszcz A., Gaś P., Kisielewska J., Kusiak J.: Od nauczania stacjonarnego do e-learning : doświadczenia w kształceniu nauczycieli, w „Informatyczne przygotowanie nauczycieli : Internet w procesie kształcenia”, red. B. Kędzierska i J. Migdałek, Kraków, RABID, 2004, 113–119. 
 • METAL FORMING 2004, proceedings of the 10th Int. Conf. METAL FORMING’2004, M. Pietrzyk, J. Kusiak, J. Majta, P. Hartley, I. Pillinger, eds., Steel Grips, Kraków, 2004.
 • Pietrzyk M., Kusiak J., Grosman F., Piela A., edytorzy, Mat. XI Konf. KomPlasTech2004 "Informatyka w Technologii Metali", Akapit, Zakopane, 2004.
 • Falkus J., Kusiak J., Pietrzkiewicz P., Pietrzyk W.: Filtering of the industrial data for the Artificial Neural Network Model of the Steel Oxygen Converter Process, w “Intelligence in Small World – nanomaterials for the 21th Century”, CRC-Press, Boca Raton, Florida, USA (w druku). 
 • Grosman F., Piela A., Pietrzyk M., Kusiak J., edytorzy, Mat. X Konf. KomPlasTech2003 "Informatyka w Technologii Metali", Akapit, Wisła-Jawornik, 2003. 
 • Falkus J., Pietrzkiewicz P., Pietrzyk W., Kusiak J.; Artificial neural network predictive system for oxygen steelmaking converter, w Advances in Soft Computing, eds. Leszek Rutkowski, Janusz Kacprzyk, Physica-Verlag, Heidelberg, New York, 2003, 825–830. 
 • METAL FORMING 2002, proceedings of the 9th Int. Conf. METAL FORMING’2002, Hartley P., Pillinger I., Pietrzyk M., Kusiak J., Majta J.,, eds., Elsevier, Birmingham, 2002. 
 • Kusiak J., Artificial Neural Networks – Application in Metal Forming. Rozdział w monografii pt. „Metallurgy on the turn of the 20th Century”, edytorzy: K. Świątkowski, M. Blicharski, K. Fitzner, W. Kapturkiewicz, M. Pietrzyk, Z. Moser, Komitet Metalurgii PAN, Akapit, 2002, 369-390. 
 • Pietrzyk M., Kusiak J., Grosman F., Piela A., edytorzy, Mat. IX Konf. KomPlasTech2002 "Informatyka w Technologii Metali", Akapit, Szczawnica, 2002. 
 • Korbel A., Kusiak J., Mayer W., edytorzy, Problems of Education and Scientific Research in Mining and Metallurgy Areas in the Light of XXI century challenges. Proc. 3rd European Mining and Metallurgy Academies Rectors’ Conference, Kraków, 2001, CD. 
 • F. Grosman, A. Piela, J. Kusiak, M. Pietrzyk, edytorzy, Mat. VIII Konf. KomPlasTech2001 "Informatyka w Technologii Metali", Akapit, Korbielów, 2001.

Publikacje w czasopismach:

 • Kąkol Z., Wolny J., Kusiak J., Szkolenie nauczycieli i wyrównywanie poziomu wiedzy z fizyki kandydatów na studia techniczne. Źródło Pismo pracowników i studentów Politechniki Gdańskiej, 12, 5, 2004, 23–25. 
 • Talar J., Kusiak J., Prognozowanie czasów chłodzenia kręgów taśmy w piecach kołpakowych dla potrzeb planowania produkcji w walcowni blach na zimno. Hutnik-Wiadomości Hutnicze, 71, 3, 2004, 129-133. 
 • Chrząszcz A., Kusiak J., Notatki w Internecie na konferencji „Akademia on-line”, Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH, 130/131, 2004, 8. 
 • Talar J., Kusiak J., Modelowanie chłodzenia kręgów taśmy w piecach kołpakowych przy wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji. Informatyka w Technologii Materiałów, 4, 3, 2004, 105-113. 
 • Kusiak J., e-Learning, a New Challenge in Education of Engineers. Bulletin of Esaform, 4, 1, 2004, 11. 
 • Talar J., Rauch Ł., Kusiak J., Filtrowanie danych pomiarowych przy wykorzystaniu analizy falkowej i sztucznych sieci neuronowych. Informatyka w Technologii Materiałów, 3, 2003, 3-4, 180-188. 
 • Kusiak J., e-Edukacja – moda czy przyszłość, Prace Naukowe Mechanika, Politechnika Warszawska, z. 201, 2003, 109-114. 
 • Kusiak J., Dębska A., eContent – program Unii Europejskiej, Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH, BIP nr 109, 2002, 9. 
 • J. Kusiak, R. Kuziak, Modelling of microstructure and mechanical properties of steel using the artificial neural network. J. Mat. Proc. Techn., 127/1, 2002, 115-121 
 • J. Falkus, P. Pietrzkiewicz, W. Pietrzyk, J. Kusiak, Statyczny model konwertora tlenowego oparty o sztuczną sieć neuronową. Informatyka w Technologii Materiałów, 2, 2-3, 2002, 55-64. 
 • Kusiak J., Kuziak R., Modelling of microstructure and mechanical properties of steel using the artificial neural network, J.Mat. Proc. Techn., 127, 2002, 115-121. 
 • Kuziak R., Zalecki W., Kusiak J., Zastosowanie sztucznej sieci neuronowej do oceny wpływu pierwiastków domieszkowych na własności mechaniczne wyrobów stalowych. Informatyka w Technologii Materiałów, 1, 2001, 44-51. 
 • Kusiak J., Suplement do dyplomu, Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH, BIP, 81-82, 2000. 
 • Kusiak J., Svietlichnyj D., Pietrzyk M., Application of Artificial Neural Networks in the On-Line Control of Hot-Flat Rolling Processes. Int. J. Engineering Simulation, vol.1, 3, 2000, 17-23. 
 • Wajda W., Kusiak J., Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do przewidywania mikrostruktury i własności mechanicznych metali po plastycznej przeróbce metali. Metalurgia i Odlewnictwo, 25, 1999, 223-230.

Publikacje w materiałach konferencyjnych:

 • Kusiak J., Approximation-based technique in application to the optimization of metal forming processes Proc. XXIV Verformungskundliches Kolloquium, Planneralm, Austria, 2005, 
 • Żmudzki A., Papaj M., Kuziak R., Kusiak J., Pietrzyk M., Validation of the forward-backward extrusion test, designed for evaluation of friction coefficient and flow properties of metal alloys deformed in semi-solid state. Proc. Conf. METAL FORMING2004, eds. J. Kusiak, et al., Steel Grips, Kraków, 2004, 541-545. 
 • Chrząszcz A., Gaś P., Kusiak J., Tadeusiewicz R., Współpraca między studentem a wykładowcą w nauczaniu wspomaganm przez Internet. Mat. Konf. „Akademia on-line”, Łódź, 2004, CD-ROM. 
 • Chrząszcz A., Gaś P., Kusiak J., Tadeusiewicz R., Learners – Teachers on-line Mutual Support. Proc. EDEN 2004 Conf., eds. A. Szucs, I. Bo, Budapest, 522-527. 
 • Rauch Ł., Talar J., Żak T., Kusiak J., Filtering of Thermomagnetic Data Curve Using Artificial Neural Network and Wavelet Analysis. Proc. ICAISC 2004 Conf., 2004, 1093-1098. 
 • Żmudzki A., Pidvysotskyy V., Paćko M., Kusiak J., Minimization of Anisotropic Effect During Thin Cup Free Bulging Process Using The Artificial Neural Networks Optimization Technique, Proc. 8th NUMIFORM2004 Conf., ed. S. Ghosh, J.M. Castro, J.K. Lee, Balkema, Columbus, 2004, 2126-2131. 
 • Żmudzki A., Gawąd J., Papaj M., Kuziak R., Kusiak J., Pietrzyk M., Proposition of experiment for evaluation of material properties of metal alloys deformed in semi-solid state. Proc. 7th ESAFORM2004 Conf., Trondheim, 2004, 667-670. 
 • Mitkowski W., Kusiak J., Pietrzyk M., Modelling of phase transformation in steels. Proc. XXIII Verformungskundliches Kolloquium, Planneralm, Austria, 2004, 251-260. 
 • Talar J., Jarosz P., Kondek T., Kuziak R., Staszak J., Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do sterowania zawiesinowym przetopem koncentratów miedzi. Mat. XI Konf. KomPlasTech2004 "Informatyka w Technologii Metali", Akapit, Zakopane, 2004, 291-300. 
 • Żmudzki A., Gawąd J., Papaj M., Kuziak R., Kusiak J., Pietrzyk M., Propozycja eksperymentu do wyznaczania parametrów reologicznych stopów metali odkształcanych w fazie półciekłej. Mat. XI Konf. KomPlasTech2004 "Informatyka w Technologii Metali", Akapit, Zakopane, 2004, 83-90. 
 • Tadeusiewicz R., Kusiak J., Virtual versus Classical Learning and Teaching. Conflict of Mutual Strengthening? Proc. Conf. ICWL2004, 3rd Int. Conf. on Web-based Learning, Ed. R. Cheung, R. Lau, Q. Li, World Scientific, Beijing, 2004, 171-179. 
 • Zaikine O., Kushtina E., Różewski P., Malachowski B, Tadeusiewicz R., Kusiak J., Polish experience in the didactical materials creation: the student involved in the learning/teaching process, Proc. Conf. EUNIS2004, IT Innovation in a Changing World, 10th International Conference of European University Information Systems, CD-ROM. 
 • Zaikine O., Kushtina E., Różewski P., Malachowski B, Tadeusiewicz R., Kusiak J., Polish experience in the didactical materials creation: the student involved in the learning/teaching process, Proc. Conf. EUNIS2004, IT Innovation in a Changing World, 10th International Conference of European University Information Systems, Ed.: V. Mahnic, B. Vilfan, Bled, Slovenia, 2004, 428-433. 
 • Kogut K., Kusiak J., Możliwości wykorzystania sztucznych sieci neuronowych w przemyśle gazowniczym. Mat. 4. Konf. „Marketing w gazownictwie, Zakopane, 2004. 68-76. 
 • Dębska A., Chrząszcz A., Kusiak J., Localization of Digital Content in Open Distance Learning. Proc. EDEN2003 Conf. „The Quality Dialogue – Integrating Quality Cultures in Flexible, Distance and eLearning”, Rhodes, Greece, 2003, 607-610. 
 • Falkus J., Pietrzkiewicz P., Pietrzyk W., Kusiak J., Application of an Artificial Neural Network to the Control of an Oxygen Converter Process, Proceedings of the Fourth International Conference on Intelligent Processing and Manufacturing of Materials, Sendai, Japan,2003, CD-ROM. 
 • Pidvysotskyy V., Szyndler R., Kusiak J., Pietrzyk M., Modeling of Forging of Gear-Wheel Using Reversibly Rotating Die. Proc. 6th Conf. on Material Forming ESAFORM, Salerno, Italy, 2003, 943-946. 
 • Gawąd J., Kusiak J., Pietrzyk M., Di Rosa S., Nicol G., Optimization Methods Used for Identification of Rheological Model for Brass. Proc. 6th Conf. on Material Forming ESAFORM, Salerno, Italy, 2003, 359-362. 
 • Żmudzki A., Papaj M., Kuziak R., Kusiak J., Pietrzyk M., Optimum die shape design for evaluation of material properties. Proc. 6th Conf. on Material Forming ESAFORM, Salerno, Italy, 2003, 139-142. 
 • Żmudzki A., Gawąd J., Kusiak J., Pietrzyk M., Application of Sensitivity Analysis to Die Shape Design for Inverse Analysis of Two-Phase Materials. Proc. 7th Int. Conf. on Computational Plasticity COMPLAS VII, Barcelona, Spain, 2003, CD-ROM. 
 • Kusiak J., Artificial Neural Networks – Application in Metal Forming. Proc. XXII Verformungskundliches Kolloquium, Planneralm, Austria, 2003, 52-60. 
 • J. Falkus, J. Kusiak, W. Mitkowski, P. Pietrzkiewicz, W. Pietrzyk, Baza danych do budowy modelu matematycznego procesu konwertorowego z zastosowaniem sieci neuronowych. Materiały X Konf. KomPlasTech2003 "Informatyka w Technologii Metali", Akapit, Wisła-Jawornik, 2003, 47-52. 
 • Talar J., Kusiak J., Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do przewidywania czasów chłodzenia kręgów blach w piecach kołpakowych. Materiały X Konf. KomPlasTech2003 "Informatyka w Technologii Metali", Akapit, Wisła-Jawornik, 2003, 33-40. 
 • M. Pietrzyk, D. Szyndler, P. Matuszyk, J. Ordon, J. Kusiak, J. Talar, T. Kondek, J. Gawąd, Mechanical tests and identification of parameters for metal forming processes, Proc. Conf. Ideal-IST, Warszawa, 2002, CD-ROM. 
 • J. Adamowski, Z. Kąkol, J. Kusiak, A. Maksymowicz, M. Pietrzyk, Towards the intelligent knowledge and data bases - research on bio-materials, nano-materials and special metallic materials, Proc. Conf. Ideal-IST, Warszawa, 2002, CD-ROM. 
 • Talar J., Kusiak J., Application of the artificial neural network to prediction of cooling time of coils of cold rolled sheets,.Proc. Conf. AIMech2002 (Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering), eds. Burczyński T., Cholewa W., Gliwice, 2002, 421-424. 
 • J. Falkus, P. Pietrzkiewicz, W. Pietrzyk, J. Kusiak, Artificial Neural Network Predictive System for Oxygen Steelmaking Converter. Proc. 6th International Conference on Neural Networks and Soft Computing ICNNSC2002, Springer, Zakopane, 2002 (w druku) 
 • Wajda W., Kusiak J., Madej W., Forge 3 – przewidywanie mikrostruktury i własności wyrobów, Materiały IX Konf. KomPlasTech2002 "Informatyka w Technologii Metali", Akapit, Szczawnica, 2002, 87-94. 
 • Pietrzyk M., Kusiak J., Roberts S.M., A history dependent constitutive model for the hot forming of Waspaloy. Proc. Conf. ECCM-2001, Krakow, 2001, CD-ROM. 
 • Talar J., Kusiak J., An expert system for selection of material and production technology in cold-rolling mill. Proc. Conf. AIMech2001 (Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering), eds. Burczyński T., Cholewa W., Gliwice, 2001, 275-278. 
 • Talar J., Kusiak J., Problem organizacji i struktury zbiorów danych niezbędnych do sterowania procesami zarządzania produkcją w walcowni zimnej blach. Mat. XXI Konf. Naukowo-Technicznej Huty Katowice „Automatyzacja i Informatyzacja w Hutnictwie – doświadczenia, problemy i kierunki rozwoju”, Rogoźnik, 2001, 1-7. 
 • Tkocz M., Kusiak J., The 3D analysis of forging by drawing out. Proc. Conf. ESAFORM2001, Liege, 2001, 569-572. 
 • Roberts S.M., Kusiak J., The application of artificial intelligence to the constitutive and microstructural behaviour of nickel-base superalloys. Proc. Conf. ESAFORM2001, Liege, 2001, 441-444. 
 • Wajda W., Pietrzyk M., Kusiak J., Ocena błędu wynikającego z zastosowania rozwiązania 2D do symulacji próby kanalikowej, Materiały VIII Konferencji “KomPlasTech2001”, Akapit, Korbielów, 2001, 93-100. 
 • Kusiak J., Pietrzyk M., Gawąd J., Roberts S.M., Wajda W., Filtrowanie danych pomiarowych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych, Materiały VIII Konferencji “KomPlasTech2001”, Akapit, Korbielów, 2001, 65-70. 
 • Kusiak J., Svietlichnyj D., Application of Artificial Neural Networks in On-Line Control of Hot Flat Rolling Processes. Proc. 2nd European Rolling Conf. ROLLING 2000, Vasteras, 2000, CD-ROM. 
 • Kusiak J., Madej W., Wajda W., FEM Simulation of Microstructure Evolution in Groove Rolling. Proc. 3rd Conf. ESAFORM2000, Stuttgart, 2000, VIII-15 – VIII-18.
 • Knapiński M., Kusiak J., Analiza kształtu oraz odchyłek grubości ścianki na obwodzie rury podczas procesu swobodnego ciągnienia. Materiały VII Konferencji KomPlasTech2000, Krynica-Czarny Potok, 2000, 163-170. 
 • Dańko J., Kusiak J., Richert M., Education of engineers in the area of metallurgy at University of Mining and Metallurgy in Kraków . Proc. Third European Mining and Metallurgy Academies Rectors' conference on ``Problems of education and scientific research in the mining and metallurgy areas, in the light of challenges of the 21st century'', Kraków, 2000, CD-ROM 
 • Talar J., Kusiak J., Zagadnienie optymalizacji doboru materiału i procesu wytwarzenia w hutnictwie, Materiały VII Konferencji “KomPlasTech2000”, Akapit, Krynica-Czarny Potok, 2000, 41-48. 
 • Talar J., A. Macioł, Kusiak J., System ekspertowy w planowaniu produkcji rur zgrzewanych, Materiały VI Konferencji KomPlasTech’99, Szczyrk, 1999, 197-203. 
 • Kusiak J., Kuziak R., Modelling of microstructure using the artificial neural network. Proc. Conf. ESAFORM’99, Guimaraes-Portugal, 1999, 547-550. 
 • Sowa R., Kusiak J., Urbanowicz Z., Grzybowski A., Zastosowanie sztucznej sieci neuronowej do przewidywania własności mechanicznych blach grubych walcowanych na gorąco. Materiały VI Konferencji KomPlasTech’99, Szczyrk, 1999, 117-123. 
 • Szyndler D., Głut B., Kusiak J., Problemy odwrotne w plastycznej przeróbce metali – podstawy matematyczne, Materiały VI Konferencji KomPlasTech’99, Szczyrk, 1999, 125-132. 
 • Kusiak J., Kowalski B., Wajda W., Pietrzyk M., Kuziak R., Komputerowa symulacja procesu kucia nadstopów na bazie niklu, Mat.Konf. Metal Forging’99, ed. M.Gierzyńska–Dolna, Częstochowa – Kokotek, 1999, 71-78. 
 • Szyndler D., Majta J., Kusiak J., Application of the Finite Element Method to the Interpretation of Results of Ring Compression Test, Proc. Conf. Forming’99, Zlate Hory, 1999, 202-206. 
 • Kusiak J., Kuziak R., Wajda W., Kowalski B., Finite-element modeling of forging of nickel based superalloys. Proc. 41 Conf. on Mechanical Working and Steel Processing, Baltimore, 1999, 683-688. 
 • Kusiak J., Pietrzyk M., Artificial Intelligence Approach to the Internal Variable-Based Rheological Model for Steels, Proc. 2nd International Conference on Intelligent Processing and Manufacturing of Materials, Hawaii, 1999, 773-778. 
 • Kusiak J., Lenard J.G., Dudek K., Artificial Intelligence Approach to the Modeling of Rolling Loads in Technology Design for Cold Rolling Processes. Proc. 2nd International Conference on Intelligent Processing and Manufacturing of Materials, Hawaii, 1999, 543-547. 
 • Kusiak J., Kuziak R., Zalecki W., Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do badania wpływu składu chemicznego i parametrów obróbki cieplno-plastycznej na mikrostrukturę i własności mechaniczne wyrobów stalowych. Mat. III Seminarium NeuroMet'99, Akapit, Kraków, 1999, 57-69. 
 • Kusiak J., Szyndler D., Inverse analysis applied to the evaluation of friction parameter in metal forming. Proc. 3rd Conf. “Modelling of Metal Rolling Processes”, London, 1999, 143-148. 
 • D. Szyndler, P. Liszka, P.J. Withers, S.M. Roberts, J. Kusiak, Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do analizy wad odkuwek z materiałów kompozytowych, Mat.Konf. KomPlasTech'98, Bukowina Tatrzańska, 1998, 83-90. 
 • W. Madej, J. Kusiak, J. Sińczak, Symulacja komputerowa procesu spęczania przedkuwki do walcowania obręczy profilowych w walcarce promieniowo-osiowej, Mat.Konf. KomPlasTech'98, Bukowina Tatrzańska, 1998, 279-285. 
 • J. Kusiak, K. Dudek, D. Svietlicznyj, P. Liszka, Możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych do modelowania i sterowania procesami plastycznej przeróbki metali, Mat. II Sem. Neuromet'98, Kraków, 1998, 67-95. 
 • S.M. Roberts, J. Kusiak, Y.L. Liu, A. Forcellese, P.J. Withers, Prediction of damage evolution in forged aluminium metal matrix composites using a neural network approach, J. Materials Processing and Technology, 80-81 (1998) 507-512. (publ. w czas. J. Mat. Proc. Techn.) 
 • M. Rumiński, J. Łuksza, J. Kusiak, M. Paćko, Analysis of the effect of die shape on the distribution of mechanical properties and strain field in the tube sinking process, J. Materials Processing and Technology, 80-81 (1998) 683-689. (publ. w czas. J. Mat. Proc. Techn.) 
 • J. Kusiak, Zastosowanie sztucznej inteligencji w metalurgii i inżynierii materiałowej. Mat. XII Konf. "Metalurgia'98", Krynica, 1998 259-268. 
 • Kusiak J., Pietrzyk M., Artificial Intelligence Approach to the Internal Variable Based Microstructure Evolution Model for Steels. Proc. Conf. 3rd European Mechanics of Materials Conference on Mechanics and Multi-Physisc Processes in Solids, Oxford, 1998.