Strona główna
Działalność naukowo-organizacyjna
Działalność naukowo-badawcza
Publikacje naukowe

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Teoria optymalizacji i optymalizacja procesów
 • Zastosowania sztucznych sieci neuronowych w inżynierii materiałowej
 • Systemy ekspertowe w planowaniu produkcji
 • Metody numeryczne, a w szczególności metoda elementów skończonych
 • Termo-mechaniczne modelowanie procesów plastycznej przeróbki metali
 • Symulacja komputerowa procesów i zjawisk

Udział w pracach naukowo badawczych:

Najważniejsze prace naukowo-badawcze wykonywane w ciągu ostatnich 10 lat:

 • Computer Controlled Tensile Testing Machines: Validation of European Standard EN 10002, NAS-TENSTAND, projekt Piątego Programu Ramowego Unii Europejskiej: Promoting Competitive & Sustainable Growth, numer G6RD-CT-2000-004126b,
 • Optimization of Tool Shape in the Tests Aiming at Identification of Models Describing Rheological and Mechanical Properties of Metallic Alloys, European Union Project COST 526, 2002-2005, (http://www.cost526.de/)
 • Mechanical tests and identification of parameters for metal forming processes. 5th European Project No G6RD-CT-1999-00109 (TESTIFY), 2000-2003 (http://testify.cemef.org)
 • Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do statycznego sterowania tlenowym procesem konwertorowym, KBN, 2001/03.
 • Modelling of mechanical and microstructural properties of superalloys using the artificial in-telligence approach. KBN - British Council, 2001/03.
 • Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do przewidywania mechanicznych, termicznych i mikrostrukturalnych własności metali podczas plastycznej przeróbki metali, KBN, 1997/1998.
 • Performance Enhancement Through Intelligent Forge Process Control of Microstructural De-velopment in Metal Matrix Composites, KBN - British Council, 1995/97.
 • Opracowanie komputerowego systemu sterowania walcowaniem na gorąco blach grubych w Hucie Częstochowa, 1996/98.
 • Opracowanie komputerowego programu do projektowania technologii walcowania blach na gorąco w Hucie im. T. Sendzimira, 1996/97.
 • FEM Thermal-Mechanical Simulation of Aluminum Extrusion, Fundacja im. Marii Skło-dowskiej - Curie, 1994/96.
 • Microstructure Control during Hot Strip Rolling, NATO, 1993/96.
 • Własności mechaniczne i jakość wyrobów ciągnionych jako funkcja parametrów ciągnienia KBN (Badania Statutowe, AGH), 1994.
 • Numeryczna symulacja rozwoju mikrostruktury i optymalizacja własności metali w proce-sach plastycznej przeróbki. Grant KBN, 1994/96.