Strona główna
Działalność naukowo-organizacyjna
Działalność naukowo-badawcza
Publikacje naukowe

Działalność organizacyjna:

 • Prodziekan ds. Kształcenia, Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, 1996-1999 i 1999-2002.
 • Członek Zespołu ds. Suplementu do Dyplomu, Komisja Europejska, 1997-1999
 • Współorganizator cyklu międzynarodowych konferencji METAL FORMING organizowanych co 2 lata przemiennie w AGH i w University of Birmingham w Anglii od 1992 roku.
 • Współorganizator cyklu krajowych konferencji KomPlasTech organizowanych co roku lata Organizator cyklu Seminariów NeuroMet poświęconych „Zastosowaniom Sztucznej Inteligencji w Modelowaniu i Sterowaniu Procesami Metalurgicznymi” organizowanych corocznie w AGH od 1997 roku.wspólnie z Politechniką Śląską, od 1994 roku.
 • Członek Rektorskiej Komisji ds. Nagrody im. Taklińskiego, 1999-2004
 • Vice Dyrektor Ośrodka Edukacji Niestacjonarnej AGH, 2002
 • Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu Unii Europejskiej – „eContent”, 2002-2004.
 • Członek Komitetu Zarządzającego akcji COST526, 2002-2005.
 • Członek Rady Programowej Technicznego Uniwersytetu Otwartego AGH, od 2003 roku.
 • Członek Komitetu Programowego 6 Konferencji Międzynarodowej ICAISC 2004 „International Conference on Neural Networks and Soft Computing”, Zakopane, czerwiec 2004.
 • Członek Komitetu Programowego III i IV Konferencji pt.” Uniwersytet wirtualny - model, narzędzia i praktyka”, Politechnika Warszawska, 2003, 2004.
 • Dyrektor Ośrodka Edukacji Niestacjonarnej AGH od 2003 roku.
 • Członek Małopolskiego Forum Edukacyjnego, Przewodniczący Podkomisji ds. Upowszechniania standardów europejskich i udziału uczelni małopolskich w europejskich procesach edukacyjnych od 2003 roku.
 • Członek Rady Programowej Uniwersytetu Letniego Kształcenia Ustawicznego w Lyon, Francja od 2003 roku.
 • Organizator Dnia Bolońskiego, UJ-AGH, Kraków, 14 maja 2003.
 • Członek Komitetu Programowego 7 Konferencji Międzynarodowej ICAISC 2004 „International Conference on Neural Networks and Soft Computing”, Zakopane, czerwiec 2004.
 • Członek Rady Programowej Politechniki Wirtualnej, Warszawa, od 2003 roku.
 • Członek Rady Programowej Konsorcjum ds. Wyrównywania Szans Kandydatów na Studia Techniczne, Gdańsk, od 2004 roku.
 • Przewodniczący Jury Konkursu “Notatki w Internecie”, AGH, od 2003 roku.
 • Przewodniczący Jury Nagrody im. Profesora Władysława Taklińskiego, od 2005 roku
 • Członek Komitetu NaukowegoMiędzynarodowej Konferencji KomPlasTech, od 2007 roku
 • Przewodniczący Komitetu Naukowego Stowarzyszenia ESAFORM, od 2008 roku

Przynależność do towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki (PTMKM), http://www.ptmkm.polsl.gliwice.pl/ptmkm.html
 • Wydział IV Metalurgii PAN, Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii – sekretarz, http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~kmpan/
 • International Association for Computational Mechanics (IACM), USA, http://www.cimne.upc.es/iacm
 • European Scientific Association for Material Forming, ESAFORM (członek Zarządu od 2004, członek Komitetu Naukowego), http://www.esaform.ulg.ac.be
 • Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, http://www.pti.org.pl/index.php

Członkostwo w komitetach redakcyjnych:

 • Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma “Informatyka w Technologii Materiałów” od 2002 roku.